މީހުން

ޖީން ޕިއާޖޭ Jean Piaget

28 އޯގަސްޓް 2023 0

ޖީން ޕިއާޖޭ (Jean Piaget) ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ 1896 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ސްވިޒަލޭންޑްގެ Neuchatel އަށެވެ. ޕިއާޖޭ މިދުނިޔެއަށް އަލްވަދާޢު ކިޔާފައިވަނީ 16 ސެޕްޓެންބަރު 1980 ގައި ސްވިޒަލޭންޑްގެ ޖެނީވާ ގައެވެ. ޕިއާޖޭ (1896-1980) ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު ވެފައިވަނީ، 20 ވަނަ…